O nama

Црна Трава Градња је основана 01. 11. 2007. године. Настала је из самосталне занатске радње породице Милосављевић, која се бавила грађевинском делатношћу 3 генерација. Порекло породице је из Црне Траве, одакле и потиче назив предузећа. Предузеће је основано у Црној Трави, али има и представништво у Београду, где се и налази целокупна оператива и механизација. Предузеће има стално запосленe извршиoце техничке струке из области грађевинарства, од чега и:

- Дипл. инж. грађ. одговорног извођача радова, грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, са лиценцом бр. 410.

- Дипл. инж. грађ. одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње, са лиценцом бр 412.

- Дипл. инж. грађ. одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких планова инфраструктуре, са лиценцом 203

- Дипл. инж. грађ. одговорног пројектанта радова, грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, са лиценцом бр. 310

- Дипл. инж. грађ. одговорног пројектанта радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње, са лиценцом бр 312.

Ширећи своје пословне капацитете, предузеће је 01. 07. 2010. увело у свој начин пословања и сертификате, који се односе на извођење грађевинских радова у високоградњи и нискоградњи и завршним радовима у грађевинарству. Сертификати које предузеће поседује су:

ISO 9001 - Управљање системом квалитета
ISO 14001 - Управљање системом заштите животне средине
OHSAS 18001 - Управљање системом заштите здравља и безбедности на раду
ISO 27001:2005 - Управљање системом безбедности информација

Од многобројних референтних наручилаца издвајамо следеће:

- “ЈППТТ Саобраћаја Србије “ - адаптација, изградња, реконструкција и радови у нискоградњи на преко 50 објеката у Србији

- “Установа Студентски центар “, Београд - адаптација, реконструкција и радови у нискоградњи студентских домова и ресторана на територији града Београда

- “Messer tehnogas” - изградња објекта, адаптације и радови на нискоградњи у кругу фабрике

- “Лабораторија Др Павловића“ - изградња пословно производног објекта

- Delta maxi” - адаптација, санација и радови у нискоградњи на објектима  Maxi широм Србије

- “Војска Србије“ - адаптација, санација и радови на нискоградњи у војним објектима и круговима касарни на територији Србије

- “Клинички центар Србије“ - санације и израда епоксидних подова у Ургентом центру Београд

- “Дунав осигурање“ - радови у нискоградњи на објектима техничих прегледа широм Србије

 

English (auto-detected) » English