Механизација

Механизација

Mercedes Sprinter 311 CDI:

Mercedes Actros 3341:


Утоваривач Komatsu:

Ровокопач Takeuchi TB175:

English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English
English (auto-detected) » English